CENNIK BILETÓW
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK 
 
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
 
NORMALNY19 zł21 zł

REZERWUJ / KUP BILET

ULGOWY15 zł17 zł

REZERWUJ / KUP BILET

RODZINNY (2+2)60 zł68 zł

REZERWUJ / KUP BILET

Uprawnionymi do korzystania z biletów ulgowych są dzieci, młodzież i studenci do 26 roku życia oraz osoby w wieku powyżej 60 roku życia na podstawie oświadczenia rodziców (dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym), ważnej legitymacji uczniowskiej (dzieci i młodzież szkolna), ważnej legitymacji studenckiej (studenci) lub ważnego ważnego dokumentu ze zdjęciem poświadczającego wiek (seniorzy). Dzieci poniżej 3 roku życia uprawnione są do udziału w seansie bezpłatnie, o ile nie zajmują osobnego miejsca na sali i przebywają pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna posiadających ważny bilet na dany seans. Bilet rodzinny jest pakietem czterech biletów przysługujących maksymalnie dwóm osobom dorosłym i co najmniej jednemu dziecku w wieku do lat osiemnastu.